Inschrijving nieuw studiejaar + Workshop

 

OPLEIDING TOT ERKEND PRAKTIJKVOEREND ASTROLOOG EN CONSULTPRAKTIJK

AD ASTRA

De volledige Latijnse spreuk is: Per Aspera Ad Astra. Vrij vertaald: vanuit het duister naar het licht, of door inspanning naar de sterren.

In het jaar 2000 is de beroepsopleiding Ad Astra gestart met een eerste jaar. Nu, in 2014 leidt deze opleding op tot Erkend Praktijkvoerend Astroloog. De opleiding duurt drie jaar, met een facultatief vierde jaar en daarna nog begeleiding in de vorm van een studiegroep en intervisiegroep. 

 

BEDRIJFSKUNDE EN ASTROLOGIE

De vergeten eenheid

 

Hoe kan de bedrijfskunde helpen mijn praktijk beter te laten lopen?

 

Zaterdag 23 augustus van 10-16.00 uur in Warnsveld

 

 

Doel van de workshop is om de astroloog bekend te maken met bedrijfskundige basisprincipes en hoe deze te combineren met astrologie.

 

Om uw bedrijf goed neer te zetten is het bedrijfskundig Canvasmodel een middel dat behulpzaam is bij het positioneren van uw praktijk. Uw eigen horoscoop en die van uw praktijk zijn hierbij een vergeten informatiebron. De koppeling tussen uw praktijk en uw eigen horoscoop is hierin leidend.

 

Aan het eind van deze workshopdag heeft u uw eigen Canvasmodel ingevuld en kunt u een koppeling maken tussen de belangrijkste astrologische aanduiders in uw radix en die van uw bedrijf.

 

Kosten zijn € 125,00 incl. BTW, lunch, koffie en thee.

 

Locatie: AstroStrategy BV, Landgoed “de Bockesprong”, Oude Borculoseweg 1 te Warnsveld, telefoon 06-53224209 www.astrostrategy.nl

 

Aanmelding en/of programma informatie aanvragen via a.hoeksema@astrostrategy.nl of y.kalsbeek@astrostrategy.nl

 

09:30 Inloop en koffie

10:00 Start workshop met uitleg Canvasmodel

10:30 Invulling Canvasmodel

11:30 Uitleg aanduiders bedrijfsastrologie

12:30 Lunch

13:30 Start synthese Canvasmodel en astrologie

14:30 Forecast en aandachtspunten

16:00 Afsluiting